Kernekompetencer


Strategi


Retning, fokus & fælles mål

 • Vi arbejder med strategipræcisering og -afklaring i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse. Vores tilgang er at bringe virksomhedens egne kompetencer og indsigt optimalt i spil sammen med vores egen erfaring og proceskompetence.
 • Vi konkretiserer forretnings- og markedsstrategier. Vi benytter vores brede erfaring til at udfordre og samtidig sikre en realiserbar strategi.
 • Vi tror på, at formidling af strategi er centralt. Vi hjælper med at formidle strategien, så den skaber klarhed, mening og motivation i hele organisationen.
 • Vi hjælper med at etablere de processer og kompetencer, der skal sikre en effektiv strategieksekvering.

Struktur & processer


Klarhed, ro & effektivitet

 • Vi arbejder systematisk med at udvikle struktur, organisering og processer. Med udgangspunkt i virksomhedens strategi, mål og opgaver kommer vi ’hele vejen rundt’ på en effektiv og pragmatisk måde.
 • Vi tænker styring og forankring fra start og har fokus på, at løsningerne skal fungere i praksis.

Organisation & kompetencer


Ambition & udvikling

 • Vi hjælper organisationen med at definere kritiske kompetencer, med udgangspunkt i virksomhedens strategiske mål.
 • Vi udvikler kompetencemodeller, der fungerer for ledere og medarbejdere.
 • Vi hjælper løbende med at løfte ambitionsniveauet for kompetenceudvikling i en takt så organisationen kan følge med.

Lederskab


Motivation & eksekveringskraft

 • Vi tror på, at god ledelse er omdrejningspunktet for at skabe forretningsmæssige resultater.
 • Vi udvikler ledere i de ledelsesmæssige discipliner i et forretningsmæssigt perspektiv.
 • Vi udvikler ledere sammen for at sikre én ledergruppe frem for en gruppe af ledere.
 • Vi arbejder individuelt med ledere i coachingforløb og sætter turbo på den enkeltes ledelseskraft.